Monument to John Robertson, Southern Necropolis, Glasgow

Monument to
John Robertson
(1912)

Southern Necropolis,
Glasgow.

Sculptor:
William Kellock Brown
(1856-1934)

Back to: Monument to John Stewart, Douglas Street, Glasgow

Back to: Glasgow - City of Sculpture Home Page